Ajankohtaista

Seuran tiedotteet

Metsästysseura Repo ry:n toimintaan liittyvää tiedotusta pystyy seuraamaan seuran verkkosivuilla. Tiedotamme yleisistä ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista tässä osiossa.

Seuran kokoukset

Seura järjestää vuosittain useita kokouksia liittyen mm. yhdistyksen sekä esimerkiksi jahtiporukoiden toimintaan. Jäsenille tarkoitetuista seuran kokouksista tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja whatsapp-ryhmissä. Yhdistyksen varsinaisten virallisten kokousten koollekutsuminen tapahtuu sääntöjen mukaisesti paikallislehdessä, vähintään viikkoa ennen tapahtumaa. Jaostojen ja toimikuntien omat kokoukset kutsutaan koolle niiden sisäisillä tiedostusvälineillä.

Maastovaraukset

Seuran alueella järjestetään usein mm. kennelliiton alaisia koirakokeita, jolloin seura varaa tietyn maaston metsästysalueistaan kyseiselle kokeelle. Tällöin koirille ja ohjaajille on annettava työrauha ja metsästämistä alueella kyseisenä ajankohtana tulee välttää.

Jäsenten tulee seurata voimassa olevia maastovarauksia ja varmistua ennen jahtiin menemistä, että kyseisellä alueella ei ole varausta tehtynä. Maastovarauksista pyritään tiedottamaan niin nopeasti kuin mahdollista seuran www-sivuilla ja whatsapp-ryhmässä.

Ammunnat

Seura edellyttää hirvieläinjahtiin osallistuvilta jäseniltään vuosittaista ammuntoihin osallistumista. Ammunnat tapahtuvat pääsääntöisesti Mynämäen riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalla kesätiistaisin. Ammunnoista tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja whatsapp-ryhmässä.