Etusivu

Metsästysseura Repo ry on Mynämäessä toimiva, vahvat ja monipuoliset perinteet omaava metsästysseura. Seura on perustettu jo vuonna 1930 ja sen toiminnasta vastaa vuosittain valittava johtokunta, sekä useat eri jaostot ja toimikunnat.

Seura on aina ollut arvostettu ja oikeita arvoja toiminnassaan kunnioittava ja luotettava metsästys- ja ampumaurheiluseura, joka jatkuvasti panostaa riistan ja riistamaiden hyvään ja oikeamieliseen hoitoon ja hyvinvointiin. Haluamme tarjota jäsenillemme runsaat ja monipuoliset mahdollisuudet kaikkeen eräharrastamiseen.

Teemme riistanhoitotyötä luontoa kunnioittaen ja pidämme hyviä yhteyksiä eri sidosryhmiin kuten maanomistajiin ja lähialueiden muihin metsästysseuroihin.

Ajankohtaista

Seuran tiedotteet

Metsästysseura Repo ry:n toimintaan liittyvää tiedotusta pystyy seuraamaan seuran verkkosivuilla. Tiedotamme yleisistä ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista tässä osiossa.

Seuran kokoukset

Seura järjestää vuosittain useita kokouksia liittyen mm. yhdistyksen sekä esimerkiksi jahtiporukoiden toimintaan. Jäsenille tarkoitetuista seuran kokouksista tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja whatsapp-ryhmissä. Yhdistyksen varsinaisten virallisten kokousten koollekutsuminen tapahtuu sääntöjen mukaisesti paikallislehdessä, vähintään viikkoa ennen tapahtumaa. Jaostojen ja toimikuntien omat kokoukset kutsutaan koolle niiden sisäisillä tiedostusvälineillä.

Maastovaraukset

Seuran alueella järjestetään usein mm. kennelliiton alaisia koirakokeita, jolloin seura varaa tietyn maaston metsästysalueistaan kyseiselle kokeelle. Tällöin koirille ja ohjaajille on annettava työrauha ja metsästämistä alueella kyseisenä ajankohtana tulee välttää.

Jäsenten tulee seurata voimassa olevia maastovarauksia ja varmistua ennen jahtiin menemistä, että kyseisellä alueella ei ole varausta tehtynä. Maastovarauksista pyritään tiedottamaan niin nopeasti kuin mahdollista seuran www-sivuilla ja whatsapp-ryhmässä.

Ammunnat

Seura edellyttää hirvieläinjahtiin osallistuvilta jäseniltään vuosittaista ammuntoihin osallistumista. Ammunnat tapahtuvat pääsääntöisesti Mynämäen riistanhoitoyhdistyksen ampumaradalla kesätiistaisin. Ammunnoista tiedotetaan seuran verkkosivuilla ja whatsapp-ryhmässä.